Fondacija belgijskog kralja Boduena, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Crne Gore i Univerzitet u Sarajevu organizovanli su konferenciju „Training for Academic Staff at Western Balkan Universities“ 29. i 30. marta u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Predstavnici našeg univerziteta na ovoj konferenciji bili su prof. dr Tatjana Cvetkovski, dekan Fakulteta za poslovne studije i prof. dr Nedjo Danilovic, zamenik rektora i prorektor za nastavu i upis.

Na konferenciji je predstavljen program obuke naučno-nastavnog osoblja (TRAIN) koji je razvijen po ugledu na prestižne evropske univerzitete. Program je namenjen akademskoj zajednici i ima za cilj da unapredi veštine potrebne za rad na fakultetima i institutima, kao i da poboljša njihove kapacitete u procesima prijavljivanja i implementacije domaćih i međunarodnih projekata.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: