U skladu sa potpisanim interinstitucionalnim ugovorom u okviru Erazmus+ programa mobilnosti, studenti sa Tehničkog univerziteta Bliskog istoka iz Ankare, Furkan Firat Birkan, Elif Tastekin i Civan Ocal trenutno pohađaju nastavu na Fakultetu za poslovne studije, gde slušaju unapred izabrane predmete na engleskom jeziku.

Univerzitet „Džon Nezbit“ učestvuje u Erazmus+ programu Evropske unije kojim se finansiraju projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja, a Odeljenje za međunarodnu saradnju s velikim uspehom realizuje aktivnosti u domenu mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednaka prava i inkluzivni pristup obrazovanju.

logo-medjunarodne-saradnje

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: