Завод за здравствену заштиту студента

Београд, Крунска 57

Превентивни прегледи студената који су уписали прву и трећу годину студије ( „Службени гласник РС“ бр. 12/2016) школска 2017/2018 године, обавиће се:

-у здравственој  амбуланти у Студентском граду,

Студентски град, Први блок, Ф крило, Улица Тошин Бунар 147

У периоду од 16.05.2018. – 13.07.2018.

Превентивни преглед је обавезан за све студенте, без обзира на начин финансирања, само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве преглед.

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

основне академске студије

прва година шк. 2017-2018

16.05.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 001-010

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 011-020

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 021-030

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 031-040

17.05.2016.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 041-050

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 051-060

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 061-070

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 071-080

18.05.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 081-090

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 091-100

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 101-110

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 111-120

21.5.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 121-130

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 131-140

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. Индекса 141-150

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. Индекса151-….

трећа  година шк. 2017/2018

22.5.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. Индекса 001-012

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. Индекса 012-028

 

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 029-048

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 049-070

23.5.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 071-089

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 090-114

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 115-134

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 135-151

24.05.2018.

прва група студената предаје документа од 7:30 до 8:00 од бр. индекса 152-197

друга група студената предаје документа од 10:30 до 11:00 од бр. индекса 198-221

трећа група студената предаје документа од 14:00 до 14:30 од бр. индекса 222-287

четврта група студената предаје документа од 17:00 до 17:30 од бр. индекса 288-…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: