Lica sa stečenim akademskim nazivom magistra nauka mogu podneti prijavu doktorske disertacije na sledećim visokoškolskim ustanovama u okviru Univerziteta „Džon Nezbit”:

  • Fakultet za poslovne studije
  • Geokonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
  • Fakultet za kulturu i medije
  • Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost
  • Fakultet za biofarming, Bačka Topola
  • Fakultet za menadžment, Zaječar

Prema  Zakonu o visokom obrazovanju  (”Službeni glasnik RS” broj 76/05, 97/08, 44/2010), navedena lica mogu steći naučni stepen doktora nauka, odnosno odbraniti doktorsku disertaciju  najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • overa kopija diplome magistarskih studija,
  • overa kopija diplome osnovnih studija,
  • izvod iz knjige rodjenih,
  • dokaz o uplati.

Marijana Zimonjić

+381 11 220 30 23,

mzimonjic@naisbitt.edu.rs

Bulevar Maršala Tolbuhina 8

Elena Dejanovski

+381 11 220 30 90

edejanovski@naisbitt.edu.rs

Bulevar Maršala Tolbuhina 8