Napomena:

  1. kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena;
  2. izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.

GRAFIČKI PRIKAZ IZBORNIH PREDMETA

I godina ESPB
Uvod u biznis 5
Makroekonomika 8
Sociologija 5
Poslovna matematika 7
Poslovni engleski 1 3
Mikroekonomika 8
Marketing 8
Statistička analiza i verovatnoća 8
Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 8
   
   
II godina ESPB
Uvod u strategijski menadžment 9
Poslovno pravo 6
Osnovi računovodstva 9
Poslovni engleski 2 3
   
Izborni predmet 1. (studenti biraju 1 od 2):  
Međunarodni marketing 9
Osnovi tehnološkog menadžmenta 9
   
Osnovi finansija 9
Ponašanje potrošača 6
Osnovi međunarodnog poslovanja 9
   
   
III godina ESPB
Teorija igara 6
Analiza poslovanja 8
Berze i finansijska tržišta 6
   
Izborni predmet 2 (studenti biraju 1 od 2):  
Preduzetništvo 8
Logistika 8
   
Upravljanje ljudskim resursima 8
Finansijski menadžment 8
Organizaciono ponašanje 8
   
Izborni predmet 3(studenti biraju 1 od 2):  
Međunarodno bankarstvo 8
Menadžment operacija 8
   
IV godina ESPB
Upravljanje razvojem preduzeća 8
Elektronsko poslovanje 6
Izborni predmet 4:
Međunarodne poslovne finansije 8
Interkulturni menadžment 8
Izborni predmet 5:
Upravljanje projektima i investicijama 8
Poslovne komunikacije 8
Izborni predmet 6:
Socijalna odgovornost preduzeća 6
Ekonomsko-pravni principi globalnih integracija 6
Izborni predmet 7:
Spoljnotrgovinsko poslovanje 6
Odnosi s javnošću 6
Izborni predmet 8:
Poslovna etika 6
Digitalni marketing 6
ZAVRŠNI RAD 12