Spisak predmeta-master akademske poslovne studije

I godina ESPB
Metodologija naučnog istraživanja 7
Mikroekonomska analiza 6
   
Obavezni predmeti smera MEĐUNARODNO POSLOVANjE  
Međunarodno poslovanje 9
Strategijski marketing 8
   
Izborni predmeti smera MEĐUNARODNO POSLOVANjE  
Međunarodne finansije i bankarstvo 5
Finansijska tržišta 5
Menadžment u globalnom okruženju 5
Upravljanje istraživanjem i razvojem preduzeća 5
Pravo EU 5
   
Obavezni predmeti smera MENADžMENT I BIZNIS  
Strategijski menadžment 9
Rukovođenje i liderstvo 8
   
Izborni predmeti smera MENADžMENT I BIZNIS  
Matematički metodi u ekonomiji 5
Analiza i revizija poslovanja 5
Menadžment ljudskih resursa 5
Komunikacije i poslovanje organizacije 5
Menadžment znanja 5
   
Završni rad 15