Uslov za upis na doktorske studije imaju studenti koji su u prethodnom školovanju,
na osnovnim i diplomskim master studijama, ostvarili 300 ESPB.

Posle položena četiri obavezna predmeta i četiri od osam ponuđenih izbornih
predmeta, student pristupa izradi doktorske disertacije.
Doktorska disertacija nosi 100 ESPB.

Predmeti koji se izučavaju na doktorskim studijama su sledeći:

Obavezni predmeti

Semestar

ESPB 

Ekonomska analiza

1

10

Matematičko-statistički metodi u ekonomiji

1

10

Međunarodna ekonomija

2

10

Finansije i bankarstvo

3

10

Izborni predmeti 
Evropska unija 

2

10

Menadžment: strategije, kultura i globalizacija

2

10

Održivi razvoj

2

10

Nauka, tehnologija i menadžment

2

10

Geoekonomija i ekonomska diplomatija

3

10

Korporativno upravljanje

3

10

Savremeno međunarodno pravo

3

10

Upravljanje marketingom

3

10