Uslovljenost predmeta

I godina ESPB
Ekonomija 8
Sociologija 5
Matematika 6
Informatika 8
Poslovni engleski jezik 1A 3
Statistika 9
Marketing 10
Ekonomika poslovanja 8
Poslovni engleski jezik 1B 3
Ukupno 60
   
   
II godina ESPB
Poslovno pravo 5
Uvod u biznis 5
Računovodstvo 9
Poslovni engleski jezik 2B 3
Izborni predmet 1 (studenti biraju 1 od 3):
Međunarodni marketing 8
Menadžment operacija
Računarske aplikacije
Osnovi finansija 9
Osnovi upravljanja ljudskim resursima 9
Ponašanje potrošača 9
Poslovni engleski jezik 2B 3
Ukupno 60
   
   
III godina ESPB
Organizaciono ponašanje 8
Analiza poslovanja 8
Berze i finansijska tržišta 6
Izborni predmet 2
Logistika 8
Međunarodni ekonomski odnosi
Osnovi programiranja i računarskih sistema
Osnovi međunarodnog poslovanja 6
Finansijski menadžment 8
Poslovni informacioni sistemi 8
Izborni predmet 3
Osnovi tehnološkog menadžmenta 8
Međunarodno bankarstvo
Uvod u informacione sisteme baze podataka
Ukupno 60
   
   
IV godina ESPB
Uvod u strategijski menadžment 8
Odnosi s javnošću 6
Izborni predmeti 4 i 5
Upravljanje istraživanjem i razvojem 8
Poslovne komunikacije 8
Međunarodne poslovne finansije 8
Upravljanje projektima i investicijama 8
Osnove matematičke ekonomije 8
Računarske mreže i WEB programiranje 8
Osnovi elektronskog poslovanja 6
Izborni predmeti 6 i 7
Industrijski odnosi 6
Poslovna etika 6
Socijalna odgovornost preduzeća 6
Interkulturni menadžment 6
Osnovi poslovnih komunikacija 6
Pravo EU 6
Projektovanje i analiza IS 6
Osnovi upravljanja IR 6
Simulacije i modeliranje 6
Osnovi upravljanja projektima i investicijama 6
Završni rad 12
Ukupno 60