Opšte napomene u vezi sa radom studentske službe

Pult studentske službe
Na pultu studentske službe, uz indeks (obavezno) student može:

  • Dobiti uverenje o redovnom studiranju
  • Dobiti potvrdu o položenim ispitima
  • Podići originalna dokumenta na revers
  • Podneti molbu o priznavanju ispita
  • Podići rešenje o priznavanju ispita položenih na drugim fakultetima
  • Dobiti informacije o terminima prijave ispita
  • Predati zahtev za dobijanje uverenja o diplomiranju i dobijanja diplome

Informacije koje se ne saopštavaju putem telefona:

  • Raspored ispita u ispitnom roku
  • Rezultati ispita
  • Raspored nastave
  • Raspored konsultacija profesora