Pogledajte Konkurs za upis u 2018/19.

Rešenja o akreditaciji

Pogledajte rešenja o akreditaciji studijskih programa osnovnih strukovnih  i akademskih studija.

Testovi za 2018/19.

Probajte test prijemnog ispita na FPS-u.

Važni datumi za upis

Pogledajte sve datume u vezi sa upisom, prijemnim ispitom, predajom dokumenata…

Studenti ambasadori

Maturanti, na sva vaša pitanja u vezi upisa na Fakultet za poslovne studije odgovaraju studenti ambasadori…

Poštovane buduće kolege, želimo vam dobrodošlicu na Fakultet za poslovne studije na kome je student uvek na prvom mestu.

Na Fakultetu za poslovne studije možete upisati prvu godinu studija na sledećim studijskim programima:

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne аkаdemske studije nа Fаkultetu zа poslovne studije trаju četiri godine – osаm semestаrа.
Obim studijа: 240 ESPB (evropski sistem prenosа bodovа).
Zаvršetkom osnovnih аkаdemskih studijа student stiče zvаnje (stručni nаziv): diplomirani ekonomistа.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Posetite stranicu: Osnovne akademske studije.

Studijski program osnovnih strukovnih studija

Osnovne strukovne studije nа Fаkultetu zа poslovne studije trаju tri godine – šest semestаrа.
Obim studijа: 180 ESPB (evropski sistem prenosа bodovа).
Zаvršetkom osnovnih srtukovnih studijа student stiče zvаnje (stručni nаziv): strukovni ekonomistа.
U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju.
Posetite stranicu: Osnovne strukovne studije.

I Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti (prijemnog ispita)

Predupisno testiranje i predaja dokumenata za upis u drugom upisnom roku u akademsku 2018/19. obavljaće se u periodu od 24. jula do 18. avgusta u univerzitetskom zdanju na Bulevaru maršala Tolbuhina br. 8 na Novom Beogradu. Sve neophodne informacije o uslovima upisa i predaji dokumenata možete dobiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova u Info centru na istoj adresi, kabinet br. 3, ili na telefon 011/220 30 39 i 011/220 30 30.

Redovna prijava kandidata i testiranje za upis u školsku 2018/19. godinu u drugom upisnom roku obavljaće se od 21. avgusta do 30. septembra 2018. svakim radnim danom od 9-17 časova, subotom i nedeljom od 10-14 časova u Info centru u zdanju u Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 na Novom Beogradu.

Prvi deo testa predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

 • Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.
 • Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna posebna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori – samo proverava sklonosti ka bavljenju ekonomijom.
 • Test možete probati OVDE.
 • Motivaciono pismo predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Ukoliko ste uspešno odgovorili na pitanja u toku predupisa, rezultat će biti prihvaćen i o tome će Vam biti izdata potvrda;

Fakulteta za poslovne studije priznaje položen prijemni ispit na srodnim fakultetima drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

II Predaja dokumenata za upis traje od 7. do 15. septembra 2018. godine.
Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • Potvrdu o položenom ispitu sklonosti i sposobnosti (prijemnom ispitu);
 • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih.

III Privremena rang-lista objavljuje se 18. septembra 2018. godine.

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu Veću Fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od objavljivanja rang-liste. Veće Fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava osnovanost žalbi.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

IV Konačna rang-lista objavljuje se 20. septembra 2018. godine.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

V Upis traje od 20. do 30. septembra  2018. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 •  Upisna prijava (dobija se prilikom predaje dokumenata za upis),
 • 2 fotografije za indeks,
 • Indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Fakultet,
 • dokaz o uplati školarine,

Visina školarine za I godinu studija iznosi 500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u tri rate.

Za ostale godine ( II, III i IV) školarina je 1500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u 10 mesečnih rata.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Mesto prijavljivanja kandidata i kontakt adrese:
Fakultet za poslovne studije, Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 8
tel.: 011/220 30 29; 220 30 25; 214 54 64.